5G入門級.SONY XPERIA 10 III
Categories: 影音電玩 , MILK

5G入門級.SONY XPERIA 10 III

一直主打中階手機市場的XPERIA 10系列,來到第三代正式支援5G技術,為對手機規格要求不高的用家 ...