HKBU AVA BA GRAD SHOW 2020線上開催!
Categories: 藝術文化 , MILK

HKBU AVA BA GRAD SHOW 2020線上開催!

今年的畢業展來得不容易,無論是創作過程或是籌備展覽亦然。在這個大環境迫使下,不能再以如常的方式展示於 ...