GADGET :
18.10.2015

DJI OSMO

航拍品牌DJI最近將自拍棍和ACTION CAM二合為一,推出手持雲台相機OSMO。X3相機沿自航拍機INSPIRE 1,94度廣角鏡支援4K影像及1,200萬相片拍攝,雲台方面加入三軸設計,有效抵消相機搖晃和震動,令影像更穩定;設計也方便用家以單手進行基本設定。另外OSMO還可以加添不同配件,加強用途。

DJI OSMO $5,030

OTG 2708 9772

  PHOTOS / VIDEOS
DJI OSMO
TAGS: