GADGET :
02.01.2017

AUDIOPARK KOKO-10

針對不同用家對聲音的靈敏度各異,由AUDIOPARK與美國音響大師GEORGE CARDAS共同研發的KOKO-10,便採用平衡驅動技術,可重現低靈敏度的音訊之餘,又可令高頻更圓滑不刺耳,聽感更加平衡。A8單元技術則結合動鐵和動圈的優點,達到降噪、低失真和低噪的效果。

ABSOLUTE-VINTAGE 3708 3204

  PHOTOS / VIDEOS
AUDIOPARK KOKO-10
TAGS: