CULTURE :
21.08.2015

agnès b. 20週年慶祝企劃

agnès b. 於1995年進駐香港,旋即掀起一遍法式風潮,不知不覺扎根二十個年頭,為慶祝這段如花盛放的品牌旅程,特別呈獻Love Goes On二十週年企劃,由最新概念店、音樂會、藝術裝置展覽及手機應用程式,結合其愛生活、音樂、藝術、電影及花卉的元素,將法國生活文化傳遍香港,繼續愛心旅程。

agnès b. 20週年慶祝企劃的詳情:
https://www.facebook.com/agnesb.officiel

  PHOTOS / VIDEOS
agnès b. 20週年慶祝企劃
agnès b. 20週年慶祝企劃
agnès b. 20週年慶祝企劃
agnès b. 20週年慶祝企劃
agnès b. 20週年慶祝企劃
agnès b. 20週年慶祝企劃
TAGS: